Blog

droneSpotr
januari 19, 2021
Nyheter Inga kommentarer

Definitionen av drönare/obemannat luftfartyg.

Definitionen av obemannat luftfartyg: alla luftfartyg som flygs eller konstruerat för att fungera självständigt eller fjärrstyras utan pilot ombord.

I dagligt tal är drönare det vanligaste begreppet för att beskriva obemannade luftfartyg men förkortningar som UAS (Unmanned Aircraft Systems) som består av UAV (Unmanned Aerial Vehicle), markstation och radiolänk används av europeisk (EASA) och amerikansk (FAA) luftfartsmyndighet, medan RPAS (Remote Piloted Aircraft Systems) som består att RPA (Remote Piloted Aircraft), RPS (Remote Pilot station) och radiolänken (C2 link) används av den internationella civila luftfartsorganisationen ICAO, även om de inte är varandras synonymer.

Förkortningarna UAV och RPA avser det obemannade luftfartyget, medan UAS och RPAS avser hela systemet, alltså luftfartyg, markstation och andra delsystem som behövs för att luftfartyget ska kunna flyga.

Källa: Transportstyrelsen.se

Comments are closed.